วิธีแจ้งฝาก-ถอน

แจ้งฝากเงิน

1. เข้าสู่ระบบ กดเลือก "เมนูใดก็ได้"
วิธีแจ้งฝาก-ถอน
2.กดเมนู "ฝาก-ถอน" ตามลูกศร
ฝาก-ถอน
3.เลือกห้อข้อ "การฝากเงิน" แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ
  - กรอกจำนวนเงิน ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่เครื่องหมาย " , " 
  - อย่าลืม "เลือกช่องทางการโอน" ให้ถูกต้อง
ฝาก-ถอน1

เสร็จแล้วตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกด "ทำการฝาก"

ทำรายการฝากเสร็จแล้ว แจ้งในไลน์เพื่อความรวดเร็วในการรับเครดิต

 แจ้งถอนงิน 

1. เข้าสู่ระบบ กดเลือก "เมนูใดก็ได้"
วิธีแจ้งฝาก-ถอน
2.กดเมนู "ฝาก-ถอน" ตามลูกศร
ฝาก-ถอน
3.เลือกห้อข้อ "การถอนเงิน" แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ

อย่าลืม "ชื่อบัญชี" และ "เลขบัญชี" ต้องตรงกับที่สมัครไว้กับทางเว็บนะคะ

ถอน

เสร็จแล้วตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกด "ทำการถอน"

ทำรายการฝากเสร็จแล้ว แจ้งในไลน์เพื่อความรวดเร็วในการรับเครดิต

18:16 123456XX
2,100.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
2,100.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,000.00 ฝาก
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,900.00 ถอน
18:14 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
300.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,000.00 ฝาก
18:15 123456XX
2,500.00 ถอน
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,900.00 ถอน
18:14 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
300.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,500.00 ถอน
18:14 123456XX
300.00 ฝาก