วิธีแทงบาสออนไลน์
1. เข้าสู่ระบบ กดเลือก "กีฬาออนไลน์"
บอล1.1
2. เลือกเมนู "ฟุตบอล"
บาส1
3. ดูช่วงเวลา และ ชื่อทีมที่ท่านต้องการเดิมพัน
บาส2
4. บิลบาสที่จะเล่น
   1. ทีมที่เราจะแทง
   2. ใส่จำเงินที่ต้องการจะแทง 
   3. กดตกลงเพื่อยืนยันการเดิมพัน
บาส3
แทงเสร็จจะได้บิลดังรูป
บาส4
18:16 123456XX
2,100.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
2,100.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,000.00 ฝาก
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,900.00 ถอน
18:14 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
300.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,000.00 ฝาก
18:15 123456XX
2,500.00 ถอน
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,900.00 ถอน
18:14 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
300.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,500.00 ถอน
18:14 123456XX
300.00 ฝาก