วิธีแทงบอลสเต็ป

1. เข้าสู่ระบบ กดเลือก “กีฬาออนไลน์”
บอล1.1
2. เลือกเมนู “บอลสเต็ป”
สต็ป2
3. เลือกทีมที่ต้องการแทงและราคาน้ำ
   1. เลือกทีมที่เราจะแทง
   2. ใส่จำเงินที่ต้องการจะแทง 
   3. กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการเดิมพัน
สต็ป3
แทงเสร็จจะได้บิลดังรูป
สต็ป4
18:16 123456XX
2,100.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
2,100.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,000.00 ฝาก
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,900.00 ถอน
18:14 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
300.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,000.00 ฝาก
18:15 123456XX
2,500.00 ถอน
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,900.00 ถอน
18:14 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
300.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,500.00 ถอน
18:14 123456XX
300.00 ฝาก