วิธีเเทงบอลเดี่ยว

1. เข้าสู่ระบบ กดเลือก "กีฬาออนไลน์"
บอล1.1
2. เลือกเมนู "ฟุตบอล"
บอล2
3. เลือกทีมที่จะเดมิพัน
   1. ราคาบอลที่กำลังจะแข่งขัน
   2. ราคาน้ำทีมเจ้าบ้าน
   3. ราคาน้ำทีมเยือน
บอล3
4. บิลฟุตบอลที่จะเล่น
   1. ทีมที่จะแทงและราคาบอล
   2. ใส่จำเงินที่ต้องการจะแทง 
   3. กดตกลงเพื่อยืนยันการเดิมพัน
บอล4
แทงเสร็จจะได้บิลดังรูป
บอล5
18:16 123456XX
2,100.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
2,100.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,000.00 ฝาก
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,900.00 ถอน
18:14 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
300.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:15 123456XX
1,000.00 ฝาก
18:15 123456XX
2,500.00 ถอน
18:15 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,900.00 ถอน
18:14 123456XX
400.00 ฝาก
18:14 123456XX
300.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,200.00 ฝาก
18:14 123456XX
1,500.00 ถอน
18:14 123456XX
300.00 ฝาก